Aceasta pagina este administrata si actualizata de Cabinetul Individual Avocatial Dr. Dosa inregistrat la Baroul din Debrecen in conformitate cu legea privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat cat si regulamentele de ordine interioara, reglementari care se pot accesa pe site-ul www.magyarugyvedikamara.hu, alaturi de reglementari privitoare la drepturile si obligatiile clientilor.

Utilizarea denumirii “dosaugyved” ii revine in totalitate Cabinetului Individual Avocatial Dr. Dosa.

Pagina contine trimiteri la alte adrese cu continut juridic insa administrarea si actualizarea acestor adrese se fac de terte persoane, independent de Cabinetul Individual Avocatial Dr. Dosa, astfel Cabinetul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele utilizate de respectivele pagini de internet.

Textul integral si grafica paginii de internet constituie proprietatea Cabinetului Individual Avocatial Dr. Dosa. Utilizarea datelor in scopuri ilegale atrage sanctiuni de natura penala.

Pagina Cabinetului Individual Avocatial Dr. Dosa nu poate fi reprodusa in parte cat sau in intregime. Modificarea, propagarea si publicarea elementelor grafice, a imaginilor sau a oricaror elemente din pagina, inserarea altor creatii intelectuale precum si stocarea intr-un alt sistem electronic atrage de asemenea sanctiuni.