„Ezt a honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Dósa Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.”

A „dosaugyved.hu” domain név használatára kizárólag a Dr. Dósa Ügyvédi Iroda jogosult.

A honlap külső internetes oldalakra történő hivatkozásokat is tartalmaz. Ezen honlapokat az ügyvédi irodától független harmadik felek üzemeltetik, akikre a Dr. Dósa Ügyvédi Iroda semmilyen befolyást nem gyakorol. Az ügyvédi iroda a külső honlapok tartalmáért, felhasználásáért, vagy akár elérhetőségéért semmilyen felelősséget nem vállal.

Az ügyvédi iroda honlapjának teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogi védelem hatálya alatt áll, amely a Dr. Dósa Ügyvédi Iroda tulajdonát képezi. A honlapon található anyagok jogosulatlan felhasználása büntetőjogi szankciót von maga után.

A Dr. Dósa Ügyvédi Iroda honlapja sem egészben, sem részben nem reprodukálható. Ezen honlap bármely részének, grafikai elemeinek, fényképeinek módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba történő beépítése, illetve más elektronikus rendszerben történő tárolása szintén szankciót von maga után.

A Dr. Dósa Ügyvédi Iroda az adatkezelést az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletben foglaltakkal, valamint Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban teljesíti.